Uprawnienia
 

 

Posiadamy kwalifikacje potrzebne do wykonania każdego zadania:

1.   Dyplom mistrza kominiarskiego wydany przez Izbę Rzemieślniczą w 2001 roku nr 18509.
2.   

Aktualne uprawnienia SEP kontynuowane od 1998 roku: Grupa G-2 urządzenia cieplne (eksploatacja i dozór) Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50kW. Aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w wyżej wymienionych punktach
Grupa G-3 urządzenia gazowe (eksploatacja i dozór) Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe). Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi stacje gazowe tłocznie gazu). Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa. Aparatura kontrolno pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienione w wyżej wymienionych punktach

3.   Autoryzacje - certyfikaty uprawniające do montażu, doradztwa technicznego systemów kominowych technik zduńskich wielu firm.
4.     Zaświadczenia ukończenia wielu seminariów, szkoleń dotyczących techniki kominowej, zduńskiej, wentylacji, bezpieczeństwa w kraju i za granicą.
5.     

Uprawnienia dydaktyczne, BHP, ppoż. oraz do prac na wysokości.

 
Licznik