Aktualności
 
Dlaczego kominy
2013-10-31 16:22:25
Korozja szczelinowa.
Norma PN EN 1856-1/2 wyraźnie kwalifikuje do produkcji stalowych systemów kominowych wyłącznie stal kwasoodporną 1.4404 nadając stali klasyfikację L50. Stal 1.4404 ma strukturę austenityczną, zawiera 18%Cr, 11%Ni i 2,2%Mo. Stal 1.4404 można z powodzeniem stosować do wszystkich paliw gazowych, płynnych oraz stałych (drewno) Istnieje możliwość wykorzystania również paliw takich jak węgiel, lecz z całą stanowczością należy podkreślić fakt, że żywotność takiego komina będzie krótsza. Nie należy podłączać do kominów stalowych kotłów opalanych słomą, która posiada kilkadziesiąt razy więcej chloru niż drewno i powoduje silną korozję. Kominów stalowych nie instalujemy również w pralniach chemicznych, duża zawartość chlorków w powietrzu również wpływa niekorzystnie nawet na najlepszą stal.

Troszkę się rozpisałem o najlepszej ze stali, z której produkuje się długowieczne przewody kominowe, lecz tak naprawdę nie jest to kluczowym aspektem tego artykułu.

Jeżeli kominy stalowe są tak dobre, to dlaczego rdzewieją?

Od kilku lat zauważyłem pewną zależność. Moją zawodową ciekawość wzmogły coraz częściej spotykane zardzewiałe stalowe wkłady i kominy „kwasoodporne”. Zastanawiałem się co się dzieje? Jaka może być przyczyna takiego zjawiska?

Otóż, okazało się, że przyczyna tkwi w składzie stali, z której dany system kominowy jest wykonany np. trzy letni komin stalowy wyprodukowany ze stali niesklasyfikowanych w normie w gatunku L99 z postępującą korozją szczelinową:

Etykieta ww. komina:

Do stali niesklasyfikowanych w normie należy również stal grubościenna 1.4828 zwana żaroodporną, wspaniale sprawdza się przy urządzeniach grzewczych generujących dużą temperaturę spalin. W przypadku spalin mokrych poniżej 180oC będzie korodować jak nadmieniona powyżej stal 1.4521

Może zdarzyć się również, że na etykiecie znajduje się oznaczenie 1.4301 w gatunku L20. To również nie jest stal kwasoodporna. Przykladowa etykieta:

Jakie są obowiązki producentów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami : ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)  Na każdym elemencie systemu kominowego producent ma obowiązek trwale umieścić etykietę, na której będzie czytelne oznaczenie z jakiej stali dany komin został wyprodukowany. Dla przykładu etykieta komina kwasoodpornego 1.4404 w gatunku L50:

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Szczególną uwagę należy zwrócić na etykietę danego systemu kominowego, oraz na oznaczenia kodowe. Jeżeli chcemy mieć pewność na etykiecie powinno być napisane 1.4404, L50 lub 316L w innym przypadku warto to skonsultować. Następną sprawą to kominy całkowicie bez etykiety. Na tzw. oko niestety nie da się rozróżnić stali. Nie wszystko złoto co się świeci. Czy warto inwestować w kominy bez etykiety, oraz ze stali zamiennych niesklasyfikowanych,,..... ?

Z całą stanowczością na pewno nie.

Korozja szczelinowa:

korozja wżerowa kominy

korozja szczelinowa kominy

Pierwsza faza korozji wżerowej:

korozja stali kominy

Mistrz kominiarski Mariusz Kibitlewski

 
Licznik