Aktualności
 
Stan techniczny urządzeń gazowych
2012-05-17 21:53:06
Urządzenia gazowe (kuchenki, kotły, piecyki gazowe) powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym. Obowiązek utrzymania dobrego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do okresowej kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). Użytkowanie urządzeń gazowych zanieczyszczonych w złym stanie technicznym zagraża zdrowiu i życiu użytkowników, co najmniej raz w roku należy przeprowadzić badanie stanu technicznego urządzenia i dokonać czyszczenia, regulacji lub naprawę wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

Bardzo zanieczyszczone kotły atmosferyczne, piecyki gazowe są częstą przyczyną wypadków głównie zatruć tlenkiem węgla.

 
Licznik