Aktualności
 
Ławy oraz stopnie kominiarskie są obowiązkowe.
2011-11-11 22:04:07
Dotyczy dachów o spadku powyżej 25%

Bardzo często się zdarza, że w przypadku stromego dachu nie można bezpiecznie np. dokonać okresowej kontroli przewodów kominowych lub okresowego czyszczenia ponieważ brak jest odpowiedniego dojścia do kominów ponad dachem. Ławy i stopnie kominiarskie już na etapie projektu lub wykonania dachu są traktowane jako zło konieczne. Niestety ich brak w przypadku awarii przewodów kominowych w trudnych warunkach zimowych lub w warunkach normalnych lecz przy dużym nachyleniu dachu skutkuje niejednokrotnie koniecznością kosztownego wypożyczenia podnośnika koszowego lub wyłączeniem czasowym urządzeń grzewczych z eksploatacji do czasu usunięcia usterek.

Ławy, oraz stopnie kominiarskie są obowiązkowe. Podstawa prawna / poradnik projektanta :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. DZIAŁ VII Bezpieczeństwo użytkowania § 303. 4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. 5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem. 6. Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolna krawędzią dachu.

M.K. 

 
Licznik