Aktualności
 
Analiza spalin
2010-01-10 18:14:36
Analizator spalin Wöhler

 • Pomiar temperatury spalin - TS zakres pomiaru: 0...800 oC dokładność: 2oC : 0...125oC
  3oC : 125...250oC 3oC : 250...400oC
 • Ciąg kominowy, PD
  zakres pomiaru: - 100...4000 Pa dokładność: 3 Pa: -20 ...100 Pa 3%MBE: -1,0...4.0,0 hPa
 • CO2 - ustalanie zakres wskazania
  0... CO2MAX rozdzielczość: 0,1 %
 • Ustalanie utraty spalin - qA
  w zależności od paliwa, rozdzielczość 0,1 %
 • Stopień sprawności - Eta
  zakres wskazań: 0...120,0 % rozdzielczość: 0,1 %
 • Ustalanie temperatury, punktu rosy:
  w zależności od paliwa, rozdzielczość 0,1oC
 • Ilość kondensatu
  wskazanie w kg/m3 (gaz) lub kg/l (olej).
 • Pomiar O2: sensor elektrochemiczny zakres pomiaru: 0...20,9 Vol%
 • Pomiar CO: zakres pomiaru: 0...350 ppm opcjonalnie: 1000 ppm dokładność: 50 ppm
 • Pomiar temp. powietrza Tr 0 - 99,9oC dokładność: 2oC 0...50oC
 
Licznik